• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Voorwaarden deelname KVW Brandevoort 2023

 • Deelnemer zit op de basisschool en is voor 1 januari 2023 4 jaar geworden 
 • Deelnemer is woonachtig in Brandevoort en of zit in Brandevoort op de basisschool.
 • Per deelnemer is het verplicht een vrijwilliger (18+) in te schrijven die minimaal 1 dag komt helpen.
 • Inschrijving na 1 maart 2023. is niet meer mogelijk.
 • Bij afmelding na 1 mei 2023 ontvang je geen restitutie van het inschrijfgeld.
 • Na inschrijving is het niet mogelijk om een ander kind ipv het ingeschreven kind deel te laten nemen.
 • Als een kind een dag niet mee kan doen, mag er geen ander kind in zijn/haar plaats meedoen.
 • Binnen een grote groep (7-11 kinderen) mag maximaal 1 leerjaar verschil zitten.
 • De kinderen uit een halve groep (4-6 kinderen) moeten allemaal in hetzelfde leerjaar zitten.
 • Bij een gemengde groep, 2 leerjaren in 1 groep, dient 1 leerjaar in de meerderheid te zijn. De groep wordt geplaatst in het leerjaar wat in de meerderheid is.

        (groep 1-2 wordt gezien als 1 leerjaar)

 • De organisatie beslist over de definitieve samenstelling van de groepen.
 • Deelnemers onderling ruilen/wisselen van groep is niet toegestaan
 • Wijzigingen in hulp op de groep per mail doorgeven aan de organisatie. Vrijwilligers zorgen zelf voor vervanging op het moment dat ze verhinderd zijn. Lukt dat niet, dan kan de deelnemer / groep die dag niet deelnemen aan de Kindervakantieweek. Gegevens van de vervanger dienen doorgegeven te worden aan de organisatie.
 • Ouders die als vrijwilligers meehelpen aan de kindervakantieweek mogen een kind dat te jong is om deel te nemen aan de Kindervakantieweek meenemen, mits dat geen belemmering is bij het helpen. Tijdens een uitje is het niet mogelijk een jonger kind mee te nemen. Kinderen die wel de leeftijd hebben om mee te doen aan de Kindervakantieweek mogen niet mee met het helpen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of verloren geraakte eigendommen.
 • Bij overtreding van de omgangsregels van Kindervakantieweek Brandevoort wordt contact opgenomen met de ouders van de deelnemer. In ernstige gevallen kan dit tot uitsluiting van de Kindervakantieweek leiden.
 • Bij deelname aan Kindervakantieweek Brandevoort geef je ons toestemming om foto's en video's gemaakt tijdens activiteiten van de Kindervakantieweek van deelnemers en vrijwilligers te publiceren op onze website, social media kanalen of andere publicaties van Kindervakantieweek Brandevoort.
 • Door het invullen van een vrijwilligers- of deelnemersformulier geef je Kindervakantieweek Brandevoort toestemming om je gegevens te beheren.
 • Kinderen met een voedselallergie dienen zelf eten mee te nemen. Allergieën en gebruik van medicijnen doorgeven aan de groepsleiding!
 • Bij overige zaken die niet staan beschreven in de voorwaarden voor deelname zal de organisatie van Kindervakantieweek Brandevoort een bindend besluit nemen.

 

groepsfoto